Używamy plików cookies dla wygody użytkowania strony, oraz do celów reklamowych i statystycznych. Kontynuując przeglądanie akceptujesz naszą politykę cookies.    OK
Koszyk
Koszyk

Koszyk jest pusty

Akcesoria TIR
Akcesoria TIR
Akcesoria BUS/VAN
Akcesoria BUS/VAN
Akcesoria OSOBOWE
Akcesoria OSOBOWE
szukaj:
Cena od
do

REGULAMIN

Sklep internetowy TRUCKS-SHOP.pl, działający pod adresem TRUCKS-SHOP.pl, prowadzony jest przez firmę Trucks-shop Damian Zając z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Bolesława Prusa 149 D (wpisy do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz: Damian Zając). Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 734-335-35-17, oraz numerem REGON: 120837802.
 
Słowniczek:

 • Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.TRUCKS-SHOP.pl, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie, i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
 • Kurier - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego.
 • Magazyn - miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.
 
I. Przyjmowanie zamówień
 1. Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.TRUCKS-SHOP.pl.
 2. Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 3. W zamówieniu Kupujący wskazuje:
 • zamawiane towary
 • sposób dostawy i sposób płatności
 • adres dostawy, opcjonalnie: adres na jaki ma zostać wystawiona faktura
 1. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).
 
II. Realizacja zamówienia
 1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru. 
 3. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar. 
 4. W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. 
 5. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.
 6. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
 7. Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 
III. Dostępność towarów
 1. Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.
 3. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.
IV. Formy płatności
 1. Zapłaty za towar można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
 2. Zapłaty za towar można również dokonać osobiście (gotówką) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem lub dokonania odbioru osobistego. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia o bardzo dużej wartości lub zamówienia towarów dostępnych wyłącznie na zamówienie (niedostępnych w Magazynie), Sklep Internetowy zastrzega prawo żądania dokonania przedpłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wysokość przedpłaty ustalana jest indywidualnie.
 
V. Dowód zakupu
 1. Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży (dowód zakupu), którym jest paragon lub faktura VAT zgodnie z wyborem przy składaniu zamówienia.
 2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy jako płatnika wybrać pole firma i wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia. 
 3. W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sklepem Internetowym oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia oraz adresu e-mail, na który faktura proforma powinna zostać przesłana. 
 
VI. Ceny
 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych i innych podobnych opłat.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. 
 5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 
 
VII. Koszt dostawy
 1. Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy uwzględniające najbardziej korzystną kosztowo formę dostawy przy płatności przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego. Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać dowolny inny sposób dostawy oraz inną formę płatności.
 2. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności. 
 3. Opłata za dostawę niektórych przesyłek wielkogabarytowych składających się z wielu paczek tego samego towaru, może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego automatycznie przez system. Kupujący zostanie w takim wypadku niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail. 
 4. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
VIII. Odbiór przesyłek
 1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).
 2. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 31,5 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku. 
 3. Zamówienie może zostać odebrane osobiście przez Kupującego w Magazynie znajdującym się w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa 149 d. Warunkiem dokonania odbioru osobistego jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Sklepu Internetowego odnośnie terminu dokonania takiego odbioru.
 
IX. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 (dziesięciu) dni od otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
 2. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 3. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 4. Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. 
 5. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 6. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru. W przypadku gdy zapłata została dokonana za pośrednictwem systemu PayPal lub kartą płatniczą, zwrot może zostać dokonany odpowiednio poprzez system PayPal oraz na kartę płatniczą.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub bezpodstawnego zwrotu towaru lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych powyżej procedur (odstąpienia od umowy, gwarancyjnej oraz reklamacyjnej) pokrywa w całości Kupujący.
 
X. Gwarancja
 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. 
 3. Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.
 4. Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.
 5. Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
 
XI. Niezgodność towaru z umową
 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).
 2. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.
 
XII. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest firma F-CORE Damian Zając, prowadząca działalność pod adresem: Bolesława Prusa 149D, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7343353517, o nadanym numerze REGON: 120837802, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zamówień w naszym serwisie, znajdziesz w zakładce "Polityka Prywatności" do której link znajduje się w stopce strony.
 
XIII. Postanowienia końcowe
 1. Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.TRUCKS-SHOP.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.