Używamy plików cookies dla wygody użytkowania strony, oraz do celów reklamowych i statystycznych. Kontynuując przeglądanie akceptujesz naszą politykę cookies.    OK
Koszyk
Koszyk

Koszyk jest pusty

Akcesoria TIR
Akcesoria TIR
Akcesoria BUS/VAN
Akcesoria BUS/VAN
Akcesoria OSOBOWE
Akcesoria OSOBOWE
szukaj:
Cena od
do

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest firma F-CORE Damian Zając, prowadząca działalność pod adresem: Bolesława Prusa 149D, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7343353517, o nadanym numerze REGON: 120837802, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000730366.

2. Na jakich podstawach i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:

a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
• utworzenia i zarządzania kontem;
• obsługi i realizacji zamówienia;
• przeprowadzenia procesu płatności;
• zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
• rozliczania wykonanych umów oraz usług świadczonych w ramach serwisu;
• obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
• nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;

c)przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
• archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
• obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
• zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi klienta;
• windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
• przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu;
• przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych klientów i użytkowników,

d) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta - w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

4. Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu . Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu.

4.1. Dane zbierane podczas rejestracji

Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie. Dodatkowo będziesz musiał zadeklarować typ konta (prywatne lub firmowe) oraz podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także jej firmę oraz posiadany nr NIP. Ostatnim krokiem rejestracji konta jak również złożenia zamówienia bez rejestracji będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.trucks-shop.pl/regulamin,7.html

W przypadku wyboru usługi wykonania indywidualnego haftu, bezpośrednio po złożeniu zamówienia poprosimy Cię o wgranie na serwer pliku graficznego w oparciu o który wykonamy haft na zamówionym produkcie. Wgrana grafika zostanie wykorzystana tylko i wyłącznie do wspomnianego celu i będzie przechowywana jako składowa złożonego zamówienia.

Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy..

4.2. Zamówienia składane bez rejestracji Użytkownika

Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez zakładania Konta użytkownika. W takim wypadku należy wprowadzić ww. dane wymagane podczas rejestracji do formularza zamówienia oraz przesłać formularz zamówienia do Administratora danych za pośrednictwem serwisu.

4.3. Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową

Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku pracownik sklepu przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do sytemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną link umożliwiający wgląd w treść zamówienia.

4.4. Dane zbierane podczas zakupu

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu, a w przypadku firmy o jej nazwę oraz numer NIP. Aby dokonać zakupu będziesz również musiał zaakceptować regulamin.

4.5. Dane, które zbieramy gdy kontaktujesz się z nami

Kontaktując się z nami mailowo przekazujesz nam różnego rodzaju dane, np. imię i nazwisko, nazwa firmy, numer zamówienia oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Przekazane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych.

4.6. Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych aby dopasowywać sklep do potrzeb i wymagań Klientów.

Dane o użytkownikach serwisu zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu.

5. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Dane zbierane w sytuacjach opisanych w punkcie 4. niniejszej polityki bezpieczeństwa będą przetwarzane w jednym lub kilku celach szczegółowo wymienionych w punkcie 3 niniejszej polityki.

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności:

a) wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.

b) firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

c) firmie księgowej, która będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę księgową firmy. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym biurem rachunkowym.

7. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepu, jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia lub będzie to niezbędne do jego realizacji.

8. Ochrona prywatności i danych osobowych

Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.

Ponadto użytkownikowi przysługuje:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;


W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: sklep@trucks-shop.pl . Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany w danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu.

Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

Bazy danych Administratora są szyfrowane oraz zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie, nie dłużej niż 10 lat od likwidacji konta w serwisie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie wówczas dane są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Szczegółowe informacje na temat plików cookies wykorzystywanych przez nasz serwis znajdziesz w polityce plików cookies pod adresem: http://www.trucks-shop.pl/cookies-policy,289.html

11. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi użytkowników o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zgodnie ze standardami wymaganymi przez RODO.

Administrator zapewnił odpowiedni zabezpieczenia za pomocą standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych dostosowanych do wymogów RODO.

W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych, niektóre tamtejsze podmioty mogą dodatkowo zapewnić właściwy stopień ochrony danych w ramach programu „Privacy Shield” (www.privacyshield.gov).